.: حقیقت زندگی :.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
.: حقیقت زندگی :.

بزرگترین دشمن انسان جهل نیست بلکه توهم دانستن است.

| استیون هاوکینگ |

جمله ای که در روز رستاخیز باعث تخفیف در مجازات می شود:
ما از همان ابتدا نیز علاقه ای به دنیا آمدن نداشتیم!

| زمان لرزه - کورت ونه گات |

پتک شکل دهنده یک جامعه در حال رشد به مراتب با اهمیت تر از آینه ی نمایش دهنده ی وقایع آن جامعه است.

| جان گریرسون |

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯼ ﮐﺎﺭ ﺍینه ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺸﺪﻩ.

| گابریل گارسیا مارکز |

همیشه روزهایی هست
که انسان در آن کسانی را که دوست می داشته
بیگانه می یابد.

| آلبر کامو |

سلام

 

این از مرام و معرفت به دور است که حرفی بزنی و بروی. البته هیچ گله ای ندارم، یعنی نباید داشته باشم. فقط نگران اینم که ناخواسته باعث آزارت شده باشم که اگر شده باشم هرگز خودم را نخواهم بخشید. 

 

من شانه خالی نخواهم کرد. همیشه با تو صادق بود. پس حالا هم صادقانه و دوستانه می گویم بدون شناختن نمی شود هیچ کاری کرد. باید شناخت. باید فهمید او، هم اوست که خداوند در آیه 21 سوره ی روم وعده داده؟ شاید باشد. شاید هم نباشد. 

 

این بدون شک نصیحت نیست، پاسخ به پیغامی ست که به گمانت جوابی نداشت.

 

منتظرم 

 

 

 

  • مهراد فروتن